Contact Us

Apply

 1. Home
 2. Join Us
 3. Senior consultant well-being assessment & data-driven consultancy

Senior Consultant Well-being Assessment & Data-driven consultancy

GB

(Dutch see below)

Pulso is currently looking for a Senior Consultant for its team ‘Assessment & Data-driven consultancy

This is a multidisciplinary and international team of consultants responsible for:

 • Guiding our customers in the Benelux and abroad with their well-being surveys and engagement surveys and other well-being projects that result from this;
 • Analysing available data and providing data-driven advice to support an integrated well-being policy;
 • Implementing the online tools that Pulso has developed with regard to psychosocial well-being and other themes within our client organisations;
 • Developing new innovative and evidence-based tools; the development of tools is always based on scientific research and executed in close coordination with our customers and external IT experts.

JOB DESCRIPTION

As Senior Consultant Well-being Assessment & Data-driven consultancy, you are responsible for the following assignments:

 • Maintaining your customer relationships and preparing offers for new potential customers. You will manage your own customer portfolio for which you are responsible, and you will set up and follow up projects for these customers. You will also do sales pitches and write quotes for new prospects.
 • Conducting and supervising well-being and engagement surveys at our customers, conducting qualitative research (interviews, group discussions), analyzing other sources of data and documents, and offering data-driven advice in developing an integrated well-being policy for our customers. After a training period in which you become familiar with our tools and methodology, you will be responsible for the entire process from A to Z, i.e. preparatory meetings with the customer, tailoring the questionnaire to the clients’ requests, developing the survey, coordinating and monitoring the data collection, analysing the data, drawing up survey reports, presenting results, exploring results in focus groups and workshops with employees and managers, formulating recommendations and follow-up all actions after the survey. During this entire process you keep close contact with the customer.
 • Implementing our online tools at our customers. In close cooperation with the customer, you offer standard  solutions or custom solutions to the customer, and you are also responsible for the entire management of the project.
 • Participating in the development of new innovative and evidence-based tools and various research projects

 

PROFILE

Expertise and skills:

 • Master's degree in Human Sciences preferred (Psychology, Economics, Sociology)
 • Fluent in Dutch, French, and English; German proficiency a strong plus
 • 2+ years experience in research/consultancy
 • Passionate about psychosocial well-being at work
 • Engaging, professional, and commercially savvy
 • Strong in analysis, synthesis, and quality assurance
 • Driven, motivated, and adept in project management
 • Handles deadlines, stress, and change with ease
 • Problem-solver with efficient, independent, and team-oriented work style
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Eager to learn and dedicated to scientifically-based methodologies


WE OFFER

 • An exciting position with a lot of variety and challenge in which you get the opportunity to fully use and develop your talents
 • The opportunity to participate in ambitious projects for reputable clients both in Belgium and abroad
 • A job with many career opportunities (national and international), training and personal development opportunities
 • A passionate team of colleagues who jointly ensure the strong collaboration and social atmosphere within Pulso
 • A growing innovative and dynamic company with international growth ambition where entrepreneurship is encouraged
 • A competitive salary supplemented with fringe benefits (company car, expenses and daily allowance, mobile phone, hospitalisation insurance, group insurance, profit-sharing, …)
 • A contract of indefinite duration
 • Flexibility and hybrid working
 • Office at a central location, situated near the Leuven railway station

Interested?  
Send us your application via e-mail
to sigrid.landeloos@pulso-group.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een Senior Consultant voor ons team ‘Assessment & Data-driven consultancy.
Dit is een multidisciplinair en internationaal team van consultants die verantwoordelijk zijn voor :

 • Het begeleiden van onze klanten in binnen- en buitenland bij hun welzijnsenquêtes en engagement surveys en andere welzijnsprojecten die daaruit voortvloeien;
 • Het analyseren van beschikbare gegevens en het verstrekken van data-gedreven advies ter ondersteuning van een geïntegreerd welzijnsbeleid;
 • Het implementeren van de online tools die Pulso in huis heeft met betrekking tot psychosociaal welzijn en andere thema’s bij onze klanten;
 • Het voortdurend ontwikkelen van nieuwe innovatieve evidence-based tools; dit gebeurt steeds op basis van onderzoek en in nauw overleg met onze klanten en met eventuele externe IT-leveranciers.

FUNCTIE

Als Senior Consultant Well-being Assessment & Data-driven consultancy ben je verantwoordelijk voor volgende opdrachten:

 • Onderhouden van je klantenrelaties en opmaken van offertes voor nieuwe potentiële klanten. Al snel zal je een eigen klantenportefeuille beheren waarvoor je verantwoordelijk bent, en zal je zelfstandig projecten opzetten en opvolgen voor deze klanten. Ook zal je verkoopgesprekken voeren en offertes uitschrijven voor nieuwe prospecten.
 • Het uitvoeren en begeleiden van welzijnsenquêtes en engagement surveys bij onze klanten, het uitvoeren van kwalitatief onderzoek (interviews, groepsgesprekken), het analyseren van andere databronnen en documenten, en het bieden van data-gedreven advies bij het uitwerken van een geïntegreerd welzijnsbeleid voor onze klanten. Na een opleidingsperiode waarin jij je onze tools en methodologie eigen maakt, ben je verantwoordelijk voor het volledige traject van A tot Z, d.w.z. voorbereidende gesprekken met de klant, afstemmen van het onderzoek op de vraagstelling, uitwerken, coördineren en opvolgen van de dataverzameling, analyseren van de data, opmaken van onderzoeksrapporten, presenteren van resultaten, uitdiepen van resultaten in focusgroepen en workshops met medewerkers en leidinggevenden, formuleren van aanbevelingen en opvolging na het onderzoek. Gedurende dit hele traject hou je nauw contact met de klant.
 • Het implementeren van onze online tools bij onze klanten. In nauw overleg met de klant, bied je standaardoplossingen of op maat oplossingen aan de klant aan en sta je in voor het projectmanagement hierrond.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve en  evidence-based tools en diverse onderzoeksprojecten.

 

PROFIEL
Ervaring en competenties:

 • Bij voorkeur een Masteropleiding in Menswetenschappen (Psychologie, Economie, Sociologie, ...)
 • Uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels; kennis van Duits is een sterke troef
 • Minimaal 2 jaar ervaring in onderzoek en/of consultancy
 • Geboeid door psychosociaal welzijn op het werk en gemotiveerd om hierin een verschil te maken voor klanten
 • Enthousiast en professioneel in het contact met klanten
 • Commerciële vaardigheden en interesse in klantenwerving en verkoopgesprekken
 • Sterk in analyse en synthese
 • Nauwkeurig met oog voor kwaliteit
 • Gedreven en gemotiveerd
 • Vaardig in projectmanagement, planning en coördinatie
 • Goed in omgaan met deadlines, stressbestendig en flexibel
 • Probleemoplossend en efficiënt
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Vlotte communicatie, zowel mondeling als schriftelijk
 • Leergierig en vasthoudend aan wetenschappelijk onderbouwde modellen en methodieken


WIJ BIEDEN

 • Een boeiende functie met veel afwisseling en uitdaging waarin je de kans krijgt om je talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen
 • De kans om mee te werken aan ambitieuze projecten voor gerenommeerde klanten in binnen- en buitenland
 • Een job met veel doorgroeimogelijkheden (nationaal en internationaal), opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Een gepassioneerd team van collega’s die samen zorg dragen voor de sterke samenwerking en sociale sfeer binnen Pulso
 • Een groeiend innovatief en dynamisch bedrijf waar ondernemerschap wordt aangemoedigd en met internationale groeiambitie
 • Een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, onkosten- en dagvergoeding, GSM, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, winstpremie, …)
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Flexibiliteit en mogelijkheid tot hybride werken
 • Een centrale locatie, gelegen aan het station van Leuven


Geïnteresseerd?  
We ontvangen je kandidatuur graag via e-mail
aan sigrid.landeloos@pulso-group.com.

 

 

Apply